מדע טוב מתבסס על פתיחות מחשבתית ועל שבירת מוסכמות. במעבדה שלנו אנחנו מאמינים בחשיבות של גיוון תרבותי, מחשבתי, שפתי, ומגדרי, וששילוב של אנשים מרקעים שונים הם מפתח להשגת פריצות דרך משמעותיות.
מעבר לקידום הרעיונות האלו בתוך הקבוצה, רועי מתפקד בתור יועץ ביה״ס לענייני מגוון.